Sorteio realizado

Confira os ganhadores.

Sorteio - 10/12/2016

Nome nº sorteado CPF/CNPJ Celular
Acacio da Silva Brito 03 5085713 XXX.XXX.054-86 (81) XXXXX-0461
Adriana Diniz De Mello 06 5085709 XXX.XXX.177-38 (22) XXXXX-9519
Denis De Paula Santana 02 5085710 XXX.XXX.218-39 (00) XXXXX-0000
Elizabeth Mukotako 01 5085709 XXX.XXX.588-54 (19) XXXXX-9144
Fabio Soares Dos Santos 09 5085712 XXX.XXX.258-27 (11) XXXXX-3714
Luis Carlos Dos Santos Pereira 05 5085712 XXX.XXX.375-49 (11) XXXXX-3986
Marcos Antonio Barletta El Aur 10 5085709 XXX.XXX.708-27 (11) XXXXX-5453
Regina Celia Messias Bezerra 07 5085710 XXX.XXX.358-76 (00) XXXXX-0000
Rosimeire De Oliveira Lupi 08 5085711 XXX.XXX.788-77 (16) XXXXX-1857
Sulimar De Oliveira Bodini 04 5085710 XXX.XXX.238-53 (11) XXXXX-8251
 • Nome:
  Acacio da Silva Brito
  Nº sorteado:
  03 5085713
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.054-86
  Celular:
  (81) XXXXX-0461
 • Nome:
  Adriana Diniz De Mello
  Nº sorteado:
  06 5085709
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.177-38
  Celular:
  (22) XXXXX-9519
 • Nome:
  Denis De Paula Santana
  Nº sorteado:
  02 5085710
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.218-39
  Celular:
  (00) XXXXX-0000
 • Nome:
  Elizabeth Mukotako
  Nº sorteado:
  01 5085709
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.588-54
  Celular:
  (19) XXXXX-9144
 • Nome:
  Fabio Soares Dos Santos
  Nº sorteado:
  09 5085712
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.258-27
  Celular:
  (11) XXXXX-3714
 • Nome:
  Luis Carlos Dos Santos Pereira
  Nº sorteado:
  05 5085712
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.375-49
  Celular:
  (11) XXXXX-3986
 • Nome:
  Marcos Antonio Barletta El Aur
  Nº sorteado:
  10 5085709
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.708-27
  Celular:
  (11) XXXXX-5453
 • Nome:
  Regina Celia Messias Bezerra
  Nº sorteado:
  07 5085710
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.358-76
  Celular:
  (00) XXXXX-0000
 • Nome:
  Rosimeire De Oliveira Lupi
  Nº sorteado:
  08 5085711
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.788-77
  Celular:
  (16) XXXXX-1857
 • Nome:
  Sulimar De Oliveira Bodini
  Nº sorteado:
  04 5085710
  CPF/CNPJ:
  XXX.XXX.238-53
  Celular:
  (11) XXXXX-8251